Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Technik  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-02-29  
Data wygaśnięcia
2020-05-29  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Dąbrowszczaków  
Numer budynku
3  

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO

Miejskiego  Ośrodka  Kultury w Olsztynie  (MOK)

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:

1 etat

 

II. PODSTAWOWE ZADANIA:

 • kompleksowa obsługa imprez organizowanych przez MOK w zakresie techniki scenicznej, w szczególności w zakresie realizacji dźwięku
 • współpraca z artystami w przygotowywaniu imprez od strony technicznej
 • montaż i demontaż instalacji nagłośnieniowych i wizualnych oraz konstrukcji estradowych
 • konserwacja i drobne naprawy sprzętu technicznego (w razie potrzeby)

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • znajomość urządzeń i technologii sceny
 • umiejętność pracy na systemach nagłośnienia (obsługa cyfrowych i analogowych konsoli dźwiękowych, wiedza z zakresu cyfrowych protokołów transmisji dźwięku)
 • doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń artystycznych
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • dyspozycyjność

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość aparatury multimedialnej i oświetleniowej (zasad działania i obsługi)
 • uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji

 

V. UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV wraz z  danymi kontaktowymi
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia
 • kserokopia referencji lub opinii
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – podpisany formularz dostępny pod linkiem:  https://mokolsztyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/klauzula-zgody-i-klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html (Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej zwartej w ww. formularzu).

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko: technik urządzeń audio-video” lub przesyłać pocztą
do dnia 29 lutego(uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego), na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 bądź elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. INNE INFORMACJE

 

Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, tel. 89 522 13 50.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

                                                             Mariusz Sieniewicz
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Załączniki

  Nabór technik RT.docx 19,44 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się