2019-03-27

Projekt #autobuskultury

#autobuskultury to mobilna platforma artystyczna. Z pełną mocą kulturowych silników ścina wiraże nijakości i omija dziury tandety, docierając nawet do najdalszych zakątków miasta! 
Przez całe lato #autobuskultury będzie jeździł po Olsztynie, w każdy poniedziałek zatrzymując się na cały tydzień w innej dzielnicy. W tym nowym projekcie animacyjnym Miejskiego Ośrodka Kultury wciągniemy mieszkańców miasta do twórczego spędzania czasu, zapraszając ich na warsztaty teatralne, projekcje filmowe, plenerowe happeningi artystyczne i dziesiątki innych wydarzeń edukacyjno-animacyjnych! 
Zamierzamy dotrzeć do ludzi, którzy nie zawsze mogą korzystać z oferty kulturalnej i potrzebujemy twojej pomocy. 
Chcesz spróbować swoich sił przy koordynacji wydarzeń artystycznych? Widzisz się w roli współtwórcy świata lokalnej kultury? Dołącz do grupy wolontariuszy MOK!
 
Główne zadania
Wsparcie koordynacji projektu
Praca przy obsłudze projektu
Udział w wydarzeniach
Kontakt z artystami i uczestnikami wydarzeń projektowych
 
Kiedy
Lipiec i sierpień 2019
 
Kto
Musisz być pełnoletni i pełen dobrych chęci. Reszta jest drugorzędna.
 
Dodatkowe wymagania
Kreatywność
Dobre zdolności komunikacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów
Zaangażowanie i odpowiedzialność
 
Co oferujemy
Umowa wolontariacka
Zaświadczenie na zakończenie wolontariatu.
Wsparcie merytoryczne i logistyczne koordynatora i pracowników organizacji we wszystkich działaniach w ramach wolontariatu. 
 
Gdzie uderzać
Na zgłoszenia czekamy do 7 maja 2019 roku. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres impresariat@mok.olsztyn.pl

Załączniki

  Klauzula dla kandyd...tykantów.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wolontariat_autobus...formacje.docx 13,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz zgłoszeniowy.doc 123 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się